Sportfiske och jakt

Larsmo skägård och fyr

I kommunen är båt- och villaliv, fiske och jakt mycket populära fritidsintressen. I kommunen bor över 600 personer med jägarexamen.

Fiskekort säljs vid Andelsbanken i Holm och vid Pias Livs i Näs samt direkt av Larsmo bys- och Eugmo bys delägarlag som äger de berörda fiskevattnen. Kontaktuppgifter till delägarlagen finns i vårt föreningsregister.

Fiskeområdenas kartuppgifter