Skolbibliotek

Vid Larsmo bibliotek finns fyra skolbibliotek  Risö skolbibliotek, Holm skolbibliotek, Näs skolbibliotek och Cronhjelmskolans skolbibliotek.

Skolbiblioteken har egna utrymmen och utlåningen sker en dag  i veckan under terminerna oftast onsdag. Cronhjelmskolan har en läspedagog som kan betjäna eleverna under rasterna.

Beatrice Villman

Bibliotekschef

Bibliotek, Välfärdstjänster

beatrice.villman@larsmo.fi

06 785 7266

Caroline Smedberg

Chef för välfärdstjänster

Kommunkansliet, Välfärdstjänster

caroline.smedberg@larsmo.fi

044 78 77 230

06 785 7230