Skidspår, rinkar och motionsspår

Skidåkare i Larsmo idrottspark

Skidspår

I varje kommundel finns belysta skidspår. På vintern dras skidspår längs motionsspåren, där det finns belysning. Spåranläggningen vid Larsmo idrottspark ägs av kommunen och spårprepareringen sker i samarbete med Larsmo IF på basis av avtal och underhållsbidrag. De övriga spåren upprätthålls av olika arbetsgrupper/föreningar vilka för uppgiften erhåller årligt underhållsbidrag.

Vinteridrotten har Larsmo idrottspark som huvudsaklig hemvist. Här finns 5,5 km belysta skidspår (sammanlagt 13 km preparerade spår när väderförhållandena det tillåter) och skidskytteanläggning med 25 skjutplatser. Elljusspåren är under säsong belysta till kl. 22.00.

På den här Facebooksidan uppdateras om spårprepareringen i Holm.

Nya lätta trean

Spårkarta Holm

Spårkarta Risö

Spårkarta Bosund

Spårkarta Näs

Rinkar & Tennisbana

Rinken i Holm kan bokas via bokningskalendern, Timle

I Risö, Holm, Bosund, Västerby och Näs finns isrinkar. Rinken i Risö ägs av IF Pucken, rinken i Bosund av byalaget, i Holm och Näs av kommunen. Näs-Västerby Byalag r.f. handhar underhållet av Näs rink samt byalagets rink i Västerby.

I rinkarna i Holm, Risö och Näs kan man sommartid även spela tennis.

Motionsspår

I varje kommundel finns motionsspår. På våra motionsspår kan du promenera, gå stavgång och motionera. Motionsspåren är lättillgängliga och perfekta för motionärer som vill träna i naturskön miljö. Vid motionsspåren i Holm finns även en motionspunkt med utomhusredskap placerade vid den södra slingan. Redskapen är anpassade så att motionären kan stretcha och göra lättare rörelse- och muskelträningar där.


För respons, felanmälan, talkoengagemang, kontakta under vardagar kl. 08.00-16.00 följande personer:

Bosund elljusspår: Tom Svenlin, 050-3754296
Näs elljusspår:  Jonas Wahlberg, 040-0438325
Holm elljusspår/skidspår: Per-Ole Björnvik, 044-7217333
Risö elljusspår: Tommy Liljekvist, 050-5272664 

Bosund rink: Kent Brännbacka, 040-1710331
Västerby rink: Jonathan Grankulla, 044-2410341
Näs rink: Martin Grankulla
Idrottsparkens rink: Per-Ole Björnvik, 044-7217333
Holm skolas isplan: Göte Kackur, 044-7877260
Risö rink: Risö hem och skola

Meddela gärna till registraturen@larsmo.fi ifall det sker ändringar i kontaktuppgifterna!