Byaföreningar

Bosund Byalag r.f.

Kontakt: Anna-Karin Björkström
E-post: Bosundbyalag@outlook.com
Facebook: http://www.facebook.com/bosundbyalag
http://www.byar.fi/
Medlemmar: 130
Verksamhet: byautveckling och arbetsgrupper, talkon, skötsel- och underhåll av Svennasminne rekreationsområde, Bosund vandringsled mm.

Olofsborg
Kontakt: Tonny Wargh, Skutholmsgränden 1, 68555 Bosund, 050-5236950
Vävstugan
Kontakt: Daniela Svenlin, Håven 3, 68555 Bosund, 040-7052706
Bosund Rink
Kontakt: Kent Brännbacka, Byvägen 87, 68555 Bosund, 044-7966325, kent.brannbacka@gmail.com                              
Bosund byaspår och elljusspåret
Kontakt: Tom Svenlin, Ankarvägen 10 B 1,  68555 Bosund, 050-3754296
Bosund vandringsled
Kontakt: Joakim Svenfelt, Ryssjegränden 5, 68555 Bosund, 040-5169144, joakim.svenfelt@bravida.fi
Kyrkbåten
Kontakt: Kent Brännbacka, Byvägen 87, 68555 Bosund, 040-1710331

Fagernäs Byaråd r.f.

Kontakt: Michaela Fagerudd, 0407216290, michaela_lindholm@hotmail.com
Medlemmar: 90
Verksamhet: Fagernäsdagen, Föusjazz och andra musik- och kulturtillställningar, utfärder och aktiviteter för byborna, utfärder och aktiviteter för byborna.

Arbetsgrupper/ansvarsperson:
         
          Framstu / Kultur
          Kontakt: Jan-Anders Fagerhed, 040 5852720, jan-anders.fagerhed@walki.com
          Servering
          Kontakt: Matilda Åkerlund, 040-9636026
         

Kackur byaförening r.f.

Kontakt: Jonas Riska, Kackurvägen 200, 68570 Larsmo, jonas.riska@jnt.fi
Medlemmar:
Verksamhet:

Näs-Västerby Byalag r.f.

Kontakt: Andreas Grankulla, andreas.grankulla@hotmail.com, tel. 040 5501227
Medlemmar: 80
Verksamhet: Förbättrar byn på olika sätt genom att aktivera byborna i projekt

Facebooksida

Arbetsgrupper/ansvarsperson:

          Näs Rink
          Andreas Esberg, Västerbyvägen 193, 68560 Eugmo, 040-6627441, andreas.esberg@hotmail.com
          Vinterbastun
          Kaj Wiik, Norra Larsmovägen 752, 68560 Eugmo, 7282212, 050-3219227
          Näs motions- och elljusspår
        
          Västerby planen
          Jonathan Grankulla, Krokgränden 9, 68450 Eugmo, 044-2410341, jonathan.grankulla@evgpipe.fi>
          Eugmo vandringsled
          Seth Åkerlund, Fränsviksvägen 114, 68560 Eugmo, 050-3452528
          Motokrossbana        
          Andreas Esberg, Västerbyvägen 193, 68560 Eugmo, 040-6627441, andreas.esberg@hotmail.com

Byaföreningar kan även hittas på länken http://www.byar.fi/