Barnlederna

Barn vid barnens vandringsled

Längs med Larsmoleden finns kortare barnleder. En i Holm, en i Bosund och en i Näs. Barnlederna är ca 750-1000 meter med intressanta faktaskyltar och roliga aktiviteter. Nu kan hela familjen ta en utflykt tillsammans och förhoppningsvis gör de roliga aktiviteterna att sträckan känns riktigt lagom lång, även för de mindre.

I Bosund går barnleden från skidspåret och mot Storträsket. Här kan du gissa bajset och se hur höga djuren är.


Eugmo barnled börjar en bit från vandringsledens startplats i anslutning till Näs skola. Här får du gissa spåren och se hur långt djuren hoppar.


Holm barnled går mellan Vidmossen och Molnviken. Du kan parkera vid slakthuset så blir sträckan till starten inte så långt. Här kan du gissa bären och jämför dina fotavtryck med djurens.