Badstränder

Strand i Larsmo skägård

I kommunen finns nio små, allmänna (icke bevakade) badstränder.

Vikarholmens badstrand, Råggränd 3

Assarskär badstrand, Assarskärvägen 31

Fagernäs badstrand, Söderholmsstigen 32

Kackur badstrand, Nabbändvägen 17

Sonamo badstrand, Sonamovägen 196

Annäsgrundets badstrand, Annäsgrundsvägen 50

Svennasminne badstrand, Norra Larsmovägen 1023

Brännbacka badstrand, Brännbackavägen 69

Köpmanholmens badstrand, Köpmanholmen 42

Underhåll och skötsel sköts delvis av kommunen och delvis av talkogrupper som hjälper till med en större vårstädning och mer omfattande renoveringar. 

Badperioden vid kommunens allmänna badstränder följer badvattendirektivet. Perioden inleds den 15.6 och upphör den 31.8, se Valviras info. Hälsoinspektionen handhar vattenprovtagningen under badsäsongen 15.6-31.8, tre badvattenanalyser per badstrand genomförs. Resultaten publiceras här


Vid de allmänna badstränderna får man inte förtöja eller landstiga med båt. Hundar eller andra sällskapsdjur är tyvärr inte välkomna till våra badstränder. Precis som vid våra övriga idrottsanläggningar är tobaksrökning inte tillåten.