Motionsrådgivning

Kommunen har erhållit statsunderstöd för att starta motionsrådgivning och genom projektet ”Vi sänker tröskeln” har vi kunnat erbjuda rådgivning gällande motion, kost och hälsa och olika typer av motionspass och evenemang med fokus på hälsa helt avgiftsfritt till invånarna. Projektet fortsätter åtminstone till 15.2 och förhoppningen är att projektet förlängs och att vi kan fortsätta erbjuda motionspass och motionsrådgivning avgiftsfritt också i fortsättningen. Inom februari får vi besked om en eventuell fortsättning.

Caroline Smedberg

Chef för välfärdstjänster

Välfärdstjänster

caroline.smedberg@larsmo.fi

044 78 77 230

06 785 7230