Elever och personal

Läsåret 2022-2023 finns det 176 elever i åk F-6 fördelade på tre enkla och tre parallellklasser. I skolan finns också en grupp med förberedande undervisning i svenska.

Undervisningspersonalen omfattar Andreas Hjulfors rektor, Johanna Slussnäs vicerektor, Ida Nyfelt speciallärare, klasslärare samt timlärare.

Personalen nås bäst via Wilma, eller via e-post i formatet fornamn.efternamn@edu.larsmo.fi.

I skolan finns en elevhälsogrupp, en expertgrupp inom pedagogik och ett skolutvecklingsteam. Undervisningen följer den läroplan för F-9 som togs i bruk hösten 2016.

KlassAntal eleverLärare
Förskola25Agneta Sandvik
Åk 123Lena Sjölind/Susanna Östman
Åk 226Matilda Rahja/Annika Häggblom
Åk 327Alex Enkvist/Sara Knuts
Åk 424Mathias Svenfelt
Åk 527Minna Svenfelt
Åk 624Johanna Slussnäs
Totalt176