Risö skola

Risö skola, Storströmsgränden 10, 68570 Larsmo

Till Risö skola samlas barn från Vikarholmen, Furuholmen, Storströmmen och Risöhäll.

Risö skolas värdegrund:

I Risö skola vill vi ge eleverna en trygg och stabil grund för livet genom att förse dem med gedigna baskunskaper och färdigheter. Vi vill verka för att eleverna trivs i skolan, utvecklas till ansvarsfulla och ärliga individer med en sund självkänsla, samt är hänsynsfulla och toleranta gentemot sina medmänniskor och sin omgivning. Vi vill även stärka elevernas finlandssvenska identitet och ekologiska medvetande.

Kontaktuppgifter till skolans personal hittas via skoladministrationsprogrammet Wilma.

För att sända e-post till skolans personal ska formatet fornamn.efternamn@edu.larsmo.fi användas. Telefonnummer till lärarrummet är: 06 7285 237 eller rektorns mobiltelefonnummer 044 7877 455.

Kari Rönnqvist

Rektor, Risö skola

Grundläggande utbildning, Rektor

kari.ronnqvist@edu.larsmo.fi

06 728 5237

044 78 77 455