Skjuts till och från förskolan

Passagerare i buss

Ansökan om skjuts till och från förskolan görs via skoladministrationsprogrammet Wilma. Ansökan om skolskjuts görs samtidigt som Anmälan till förskoleundervisning.

Här kan du läsa mera om Larsmo kommuns direktiv för skolskjuts.

Efter att du skapat dig ett användarnamn och kan logga in till Wilma ska du söka dig till fliken:

  • Ansökningar och beslut
  • Gör en ny ansökan
  • Ansökan om skolskjuts, fyll omsorgsfullt i alla uppgifter som behövs
  • Spara ansökan

När ett beslut blivit gjort, kan du kontrollera det i Wilma under samma flik (Ansökningar och beslut), det kommer inget skilt meddelande utan du behöver logga in till Wilma för att kontrollera beslutet.

Sofia Lindkvist

Pedagogisk utvecklare

Grundläggande utbildning, Kommunkansliet, Sektorn för barnpedagogik

sofia.lindkvist@larsmo.fi

044 78 77 464