Elever och personal

Läsåret 2022-2023 finns det 101 elever på åk 7, 109 st på åk 8 och 105 st på åk 9.

Idamari Johansson är Cronhjelmskolans rektor, Bodil Björk-Ena är skolsekreterare, resursperson inom elevvården är Mikaela Hellman och studiehandledare Åsa Bodö. Här finns mera info om studiehandledningen.

Som kurator fungerar Camilla Karlsson-Nygård, 044 7217418 och skolhälsovårdare Ida Borgmästars  06 7861 235.

Som datastödsperson fungerar Daniel Snellman, 044 721 7332

Telefon till fastighetsskötare, 044-7877260 och bespisningskök, 06 7857 329.

Personalen nås bäst via Wilma, eller via e-post i formatet fornamn.efternamn@edu.larsmo.fi.

Undervisningen följer den läroplan för F-9 som togs i bruk hösten 2016.

Klassföreståndare under läsåret 2022-2023 är:

KlassLärare
7 ASandell Patrik
7 BAnn-Charlotte Sarin- Lassila
7 CLotta Nyman
7 DJacobson Victoria
7 ENygård-Mattsson Marina
8 ADahlbacka Lotta
8 BLillrank Robert
8 CSmedlund Sofia
8 DSonntag Gun
8 EMattson Roland
8 FForsman Annika
9 ALindroos Annika
9 BLönnbäck Annette
9 CMattsson Monika
9 DKackur Josua
9 EKallis Johan
9 FJacobson Tobias