Cronhjelmskolan

Klätterställning vid Cronhjelmskola

Cronhjelmskolan, Norra Larsmovägen 60, 68570 Larsmo

Cronhjelmskolan är kommunens enda skola för årskurserna 7-9, hit samlas alla elever från Bosund i norr till Vikarholmen i söder.

Skolans namn härrör från greve Polycarpus Salomon Eric Cronhielm som i slutet av 1700-talet bodde och verkade i Larsmo. Greve Cronhielm kom att ha ett positivt inflytande på både utbildning och näringsliv i dåtida Larsmo.

Cronhjelmskolans värdegrund:

Varje elev är unik. Varje elev har rätt till god undervisning i en trygg och stimulerande lärmiljö präglad av jämlikhet, delaktighet och personligt ansvar. Möten med både olika kulturer och tänkesätt stärker både den egna identiteten och respekten gentemot andra.

”I vår skola samarbetar alla och tar personligt ansvar”

Cronhjelmskolans verksamhetsidé

Kontaktuppgifter till skolans personal hittas via skoladministrationsprogrammet Wilma.

För att sända e-post till skolans personal ska formatet fornamn.efternamn@edu.larsmo.fi användas. Telefonnummer till lärarrummet är: 06 7857 325

Idamari Johansson

Rektor

Grundläggande utbildning, Rektor

idamari.johansson@edu.larsmo.fi

044 72 1 7000

06 785 7 321

Bodil Björk-Ena

Skolsekreterare

Grundläggande utbildning

bodil.bjork-ena@edu.larsmo.fi

06 785 7322