Holm skola

Holm skolas gårdsplan med klätterställningar och rutschbana

Holm skola, Videvägen 1, 68570 Larsmo

Till Holm skola samlas barn från Grev, Strömsholm, Byggmästar, Slussnäs, Brask, Kackur, Litens, Hannula, Sandvik och Fagernäs.

Holm skolas värdegrund:

Vår värdegrund bygger på alla människors lika värde. 
Varje barn är unikt och vi arbetar för att barnen ska få en god självkänsla och en positiv tro på framtiden. De ska få kunskaper och färdigheter för ett livslångt lärande och ett aktivt liv. 
Barnet skall utveckla sin nyfikenhet och fantasi, sitt känsloliv och sin skaparkraft. 
Vi vill möta barnet med glädje och uppskattning, och arbeta för att motivera dem till lärande, för att det skall upplevas stimulerande och viktigt att delta i undervisningen. 
Barnen skall vara medvetna om målen för sitt lärande och ges möjlighet till glädje och trygghet i arbetet. Vi vill fostra barnet till ansvar och till respekt för människor, djur och natur samt för bildning och goda seder. 
Vårt mål är att hjälpa barnen i Holm skola att bli ansvarskännande unga, som tror på framtiden och kan fungera väl i samhället. 

Kontaktuppgifter till skolans personal hittas via skoladministrationsprogrammet Wilma.

För att sända e-post till skolans personal ska formatet fornamn.efternamn@edu.larsmo.fi användas. Telefonnummer till lärarrummet är: 06 7857 260, 044 7877 473.

Kim Ahlgren

Rektor, Holm skola

Grundläggande utbildning, Rektor

kim.ahlgren@edu.larsmo.fi

06 785 7 269