Skiftomsorg

Skiftsomsorg är barnomsorg som ordnas på kvällstid, nattetid, veckoslut, söckenhelger och andra helger. I Larsmo kommun ordnas vid Lingonskogens daghem i Holm.

Behovet av skiftomsorg skall alltid nämnas i ansökan om småbarnspedagogik.

Vem har rätt till skiftomsorg?

 • De barn vars båda eller enda vårdnadshavare har skiftesarbete eller yrkesinriktade studier.
 • Skiftomsorg ordnas inte på grund av personliga ärenden, kvällskurser, hobbyer eller liknande.

Hur och varför bokar man tider på förhand?

 • Tiderna bokas via Päikky, 8 dagar innan påbörjad vecka (låses söndag veckan innan behovet).
 • Bokningen är viktig för att garantera tillräcklig personal samt korrekt matbeställning.
 • Även skiftomsorgen är en pedagogisk verksamhet, och det är viktigt att barnens tider meddelas på förhand så en ändamålsenlig planering kan ske.
 • Om arbetstiderna ändrar ska vårdnadshavaren alltid kolla med daghemmet om en förändring i vårdtiderna är möjlig. 

Om man glömmer bort att boka sina tider?

 • Om tiderna inte är bokade inom utsatt tid kan vi inte garantera att skiftomsorg ordnas enligt behov. Personalresurserna är planerade enligt befintliga bokningar. Ansvaret att ordna vård i brådskande fall ligger i första hand på familjen själv, men vid behov kan man kontakta föreståndaren/enhetsledaren för daghemmet och diskutera möjligheter.

Om vi inte behöver skiftomsorg trots en bokning?

 • Om barnet insjuknar och stannar hemma önskar vi att detta meddelas till daghemmet så fort som möjligt.
 • Om barnet inte behöver delta kvällstid trots planering (barnet hämtas av någon annan tidigare) vill vi veta detta på förhand. Gärna några dagar innan om möjligt.
 • Ibland har vi personal på plats för endast ett barn, och om barnet inte behöver vård är personalen där i onödan.
 • Om vårdnadshavaren stannar hemma pga. egen sjukdom eller vård av syskon, kan barnet delta i vanlig småbarnspedagogik dagtid (06.30-16.30) men inte under skiftestid trots förhandsbokning. Detta ska meddelas till enheten snarast möjligt och tiden ska ändras. Skiftomsorg ordnas endast då den enda eller båda vårdnadshavarna arbetar eller har yrkesinriktade studier.

Tanja Brännbacka

Förman för skolbarnens morgon- och eftermiddagsverksamhet och parkverksamhet

Parkverksamhet, Sektorn för barnpedagogik, Skolmorris och eftis

tanja.brannbacka@larsmo.fi

044 72 17 661