Skolor

Bokstäver på skolvägg

I Larsmo har vi fyra skolor för årskurserna 1-6 och en skola för årskurs 7-9.

Finskspråkiga elever får sin grundundervisning i Jakobstad.

Cronhjelmskolan åk 7-9

Norra Larsmovägen 60, 68570 Larsmo

Tel. lärarrum 06 7857 325

Idamari Johansson

Rektor

Grundläggande utbildning, Rektor

idamari.johansson@edu.larsmo.fi

044 72 1 7000

06 785 7 321

Bosund skola åk 1-6

Skolvägen 13, 68555 Bosund

Tel. lärarrum 06 781 0157

Karin Kronholm

Rektor

Grundläggande utbildning, Rektor

karin.kronholm@edu.larsmo.fi

050 38 33119

06 728 3100

Näs skola åk 1-6

Näsvägen 19, 68560 Eugmo

Tel.lärarrum 06 728 2042

Andreas Hjulfors

Rektor, Näs skola

Grundläggande utbildning, Rektor

andreas.hjulfors@edu.larsmo.fi

050 56 32 666

06 728 2092

Holm skola åk 1-6

Videvägen 1, 68570 Larsmo

Tel. lärarrum 06 7857 260

Kim Ahlgren

Rektor, Holm skola

Grundläggande utbildning, Rektor

kim.ahlgren@edu.larsmo.fi

06 785 7 269

Risö skola åk 1-6

Storströmsgränden 28, 68570 Larsmo

Tel. lärarrum 06 7285 237

Kari Rönnqvist

Rektor, Risö skola

Grundläggande utbildning, Rektor

kari.ronnqvist@edu.larsmo.fi

06 728 5237

044 78 77 455