Skolornas arbetsdagar

Läsåret 2022-2023 börjar tisdagen den 16 augusti 2022, kl. 9:00 och avslutas lördagen den 3.6.2023.

Arbetsdagar 2022-2023

Arbetsdagar 2023-2024