Skolornas arbetsdagar

Kalender

Läsåret 2023-2024 börjar tisdagen den 15 augusti 2023, kl. 9.00 och avslutas lördagen den 1.6.2024

Läsåret 2024-2025 börjar tisdagen den 13 augusti 2024, kl. 9.00 och avslutas lördagen den 31.5.2025

Arbetsdagar 2023-2024

Arbetsdagar 2024-2025