Barn i behov av extra stöd

målade blommor på ett fönster

Inom avdelningen för barnpedagogik finns ambulerande lärare inom småbarnspedagogik som handhar frågor som berör barn i behov av extra stöd. Lärarna har sitt kansli vid Risö förskola.

Monica Sandberg handhar familjedagvården, Furuholmens daghem, Grev daghem och Lingonskogens daghem.

Sara Isaksson-Stor handhar uppgiften som ambulerande speciallärare på deltid vid Trålaren, Ankeborg och Skogsgläntan. Sara handhar även specialundervisningen inom förskolans verksamhet.

Monica Sandberg

Speciallärare inom småbarnspedagogik, förman för kompletterande småbarnspedagogiken

Kompletterande småbarnspedagogik, Sektorn för barnpedagogik

monica.sandberg@larsmo.fi

044 72 17 244

Sara Isaksson-Stor

Ambulerande speciallärare

Sektorn för barnpedagogik

sara.isaksson-stor@larsmo.fi

044 72 17 655