Barn i behov av extra stöd

målade blommor på ett fönster

Inom avdelningen för barnpedagogik finns ambulerande lärare inom småbarnspedagogik som handhar frågor som berör barn i behov av extra stöd. Lärarna har sitt kansli vid Risö förskola.

Monica Sandberg handhar familjedagvården, Furuholmens daghem, Grev daghem, Ankeborg, Lilla Anna och Lingonskogens daghem.

Sara Isaksson-Stor handhar uppgiften som ambulerande speciallärare på deltid vid Trålaren och Skogsgläntan. Sara handhar även specialundervisningen inom förskolans verksamhet.

Monica Sandberg

Speciallärare inom småbarnspedagogik

Sektorn för barnpedagogik

monica.sandberg@larsmo.fi

044 72 17 244

Sara Isaksson-Stor

Ambulerande speciallärare

Sektorn för barnpedagogik

sara.isaksson-stor@larsmo.fi

044 72 17 655