Elever och personal

Människor håller i pennor vidd ett bord

Läsåret 2022-2023 finns det 169 elever i åk F-6 fördelade på tre enkla och tre parallellklasser. I skolan finns också en grupp med förberedande undervisning i svenska.

Undervisningspersonalen omfattar Karin Kronholm rektor, Jens Lindholm vicerektor, Maria Sundkvist speciallärare, klasslärare samt timlärare.

Personalen nås bäst via Wilma, eller via e-post i formatet fornamn.efternamn@edu.larsmo.fi.

I skolan finns en elevhälsogrupp, en expertgrupp inom pedagogik och ett skolutvecklingsteam. Undervisningen följer den läroplan för F-9 som togs i bruk hösten 2016.

KlassAntal eleverLärare
Förskola22Mariana Ahlvik/Linda Östman
Åk 127Monica Larsson-Lolax/Charlotte Backlund
Åk 220Janina Tunér
Åk 332Brigitte Fagerström/Daniel Gäddnäs
Åk 419Paulina Svenfelt
Åk 525Eva Thylin/Johanna Järn-Dahl
Åk 620Jens Lindholm
Förberedande undervisning4Josefine Nybacka
Totalt169