Elever och personal

Människor håller i pennor vidd ett bord

Läsåret 2022-2023 finns det 218 elever i åk F-6 fördelade på en förskoleklass och sex parallellklasser. .

Undervisningspersonalen omfattar Kim Ahlgren rektor, Marianne Svenfelt vicerektor, Amanda Sundström speciallärare, klasslärare samt timlärare.

Personalen nås bäst via Wilma, eller via e-post i formatet fornamn.efternamn@edu.larsmo.fi.

I skolan finns en elevhälsogrupp, en expertgrupp inom pedagogik och ett skolutvecklingsteam. Undervisningen följer den läroplan för F-9 som togs i bruk hösten 2016.

KlassAntal eleverLärare
Förskola3Emma Finell-Roiha, Daniela Sandström, Ilse Nynäs
Åk 132Ida Morgenstern, Eivor Mattsson
Åk 226Marianne Svenfelt, Matilda Asplund
Åk 335Minna Sandler, Saga Östman
Åk 432Lena Lindqvist, Jakob Hellström
Åk 535Catrine Gädda, Sofie Wärn
Åk 637Hanna Snårbacka, Viktoria Enlund
Förberedande undervisning5Lina Gäddnäs
Totalt238