Elever och personal

Läsåret 2022-2023 finns det 218 elever i åk F-6 fördelade på en förskoleklass och sex parallellklasser. .

Undervisningspersonalen omfattar Kim Ahlgren rektor, Marianne Svenfelt vicerektor, Amanda Sundström speciallärare, klasslärare samt timlärare.

Personalen nås bäst via Wilma, eller via e-post i formatet fornamn.efternamn@edu.larsmo.fi.

I skolan finns en elevhälsogrupp, en expertgrupp inom pedagogik och ett skolutvecklingsteam. Undervisningen följer den läroplan för F-9 som togs i bruk hösten 2016.

KlassAntal eleverLärare
Förskola31Nina Kasslin/Morgenstern Ida
Åk 125Marianne Svenfelt/Frida Björklund-Mäenpää
Åk 235Minna Sandler/Daniela Sandström
Åk 332Eivor Mattsson/Lena Lindqvist
Åk 434Joanna Järn/Catrine Gädda
Åk 535Sara Uunila/Linda Björkskog
Åk 626Jakob Hellström/Emilia Holmberg
Totalt218