Päikky


Larsmo kommun använder sig av ett elektroniskt system för närvaroregistrering och vårdreservering inom småbarnspedagogiken.

Systemet heter Päikky och används inom småbarnspedagogiken, den kompletterande småbarnspedagogiken (vård före- och efter förskolan) samt skolbarnens morgon- och eftermiddagsvård.

Närvaroregistreringen sker via enhetens mobiltelefon när barnet anländer till enheten, när barnet hämtas loggas det ut.

I Päikky bokas barnets närvarotimmar i småbarnspedagogiken. Familjen har rätt att boka så många timmar närvaro per månad i Päikky som man har fått ett skriftligt beslut på. Vårdreserveringen görs genom att vårdnadshavarna varje vecka reserverar barnets närvarotider senast söndag kl. 24:00 en vecka på förhand.

Päikky finns också som app, den kan laddas ner från Google play eller App store. I appen finns följande funktioner:

  • aktivering av användar-ID
  • skicka och ta emot meddelanden
  • boka barnets närvarotimmar
  • meddelande om förändrat vårdbehov
  • ta emot aviseringar
  • svara på förfrågningar/enkäter

Päikky fungerar även som en officiell kommunikationskanal från Larsmo kommun/enheten till vårdnadshavarna, kom ihåg att kontrollera de meddelanden som skickas ut från barnets enhet

Annette Mäenpää

Servicehandledare

Familjedagvård, ansökningar, placeringar och avgifter, Kommunkansliet, Servicehandledare

annette.maenpaa@larsmo.fi

044 72 17 610