Elever och personal

Människor håller i pennor vidd ett bord

Läsåret 2022-2023 finns det 218 elever i åk F-6 fördelade på en förskoleklass, två klasser och fyra parallellklasser.

Undervisningspersonalen omfattar Kari Rönnqvist rektor, Susanne Björklund vicerektor, Kerstin Ljung-Sandvik speciallärare, klasslärare samt timlärare.

Personalen nås bäst via Wilma, eller via e-post i formatet fornamn.efternamn@edu.larsmo.fi.

I skolan finns en elevhälsogrupp, en expertgrupp inom pedagogik och ett skolutvecklingsteam. Undervisningen följer den läroplan för F-9 som togs i bruk hösten 2016.

KlassAntal eleverLärare
Förskola35Lena Ljung/Nyfelt Heidi
Åk 130Ann-Helen Eriksson/Veronica Saarman
Åk 224Camilla Vesternäs/Johanna Nygård
Åk 335Jonatan Levlin/Susanne Björklund
Åk 420Julia Wik
Åk 535Heidi Edén/Åsa Emet
Åk 622Ann-Helen Sandström
Totalt201