Förskolorna i Larsmo

barnhand som håller i krita bredvid kritor i glasburk

I Larsmo verkar fyra förskolor och dessa följer skolornas verksamhetstider (skolornas arbetsdagar). Verksamhetspunkterna är följande:

Bosund förskola

Dörringång med väskor på rad utanför

Skolvägen 9, 68555 Bosund

Bosund förskola

Förskolor, Grundläggande utbildning

bosund.forskola@edu.larsmo.fi

044 78 77 470

Holm förskola

Ingång till förskola

Videvägen 1, 68570 Larsmo

Holm förskola

Förskolor, Grundläggande utbildning

holm.forskola@edu.larsmo.fi

044 78 77 472

Näs förskola

Ingång till förskola

Näsvägen 32, 68560 Eugmo

Näs förskola

Förskolor, Grundläggande utbildning

nas.forskola@edu.larsmo.fi

044 78 77 471

Risö förskola

Förskola i röd fasad med litet fotbollsmål i förgrunden

Storströmsgränden 10, 68570 Larsmo

Risö förskola

Förskolor, Grundläggande utbildning

riso.forskola@edu.larsmo.fi

044 72 17 515