Styrdokument och projekt

Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn. Förpliktelserna som styr småbarnspedagogiken bygger på

  • Finlands grundlag
  • Lagen om småbarnspedagogik
  • Statsrådets förordning om småbarnspedagogik
  • Grunderna för planen för småbarnspedagogik

Från och med 1.6.2023 kräver lagen att alla enheter inom småbarnspedagogiken utarbetar en egen plan för jämlikhet och likabehandling. Enligt Lagen om småbarnspedagogik ska alla barn erbjudas samma möjligheter att oberoende av kön utvecklas, lära sig och leka. Småbarnspedagogikens uppgift är att garantera likvärdiga möjligheter för alla barn att se och förstå att alla har rätt att definiera eller låta bli att definiera sitt kön.

VARDA är en internationell informationsresurs inom småbarnspedagogiken som togs i bruk 1.1.2019. Lagen inom småbarnspedagogik förpliktigar kommunen till detta. I VARDA insamlas information om kommuner som tillhandahåller småbarnspedagogik och om deras verksamhetsställen, om barnen som deltar i småbarnspedagogik, om barnens vårdnadshavare och om personalen inom småbarnspedagogiken.

Vi har kontinuerligt olika projekt inkluderade inom småbarnspedagogiken där vi på olika sätt kan utveckla verksamheten och främja en kvalitativ småbarnspedagogik i vår kommun.