Avgifter

Räknedosa läsplatta mobiltelefon

Skolbarn åk 1-2

Morgon- och eftermiddagsvård för barn i åk 1-2 är inte inkomstbaserad.

Timmarna för morgon- och eftermiddagsverksamheten adderas ihop, om vården t.ex. varar längre än 4 h per dag i veckan ska över 4h/dag markeras som vårdtid.

Barnet deltar:

Max 42 h/månad (ca 2 h/dag)80 EUR
Max 63 h/månad (ca 3h/dag)100 EUR
Max 84 h/månad (ca 4 h/dag)130 EUR
Max 105 h/månad (ca 5h/dag)160 EUR
Max 126 h/månad (ca 6h/dag)170 EUR
Max 147 h/månad (ca 7h/dag)200 EUR

Om barnet har inplanerat närvaron i Päikky eller deltar 1-10d/mån i verksamheten är avgiften 60% av den fastslagna avgiften, t.ex. 60% av 130 euro.

Man har för skolbarnens morgon- och eftermiddagsverksamhet rätt att ansöka om nedsatt deltagaravgift pga. familjens ekonomiska situation.
Ansökan får vara fritt formulerad samt bifoga vårdnadshavarnas inkomstuppgifter.

Annette Mäenpää

Servicehandledare

Familjedagvård, ansökningar, placeringar och avgifter, Kommunkansliet, Servicehandledare

annette.maenpaa@larsmo.fi

044 72 17 610