Skolskjuts

Passagerare i buss

Eleverna i åk 1-3 får gratis skolskjuts då avståndet till skolan är längre än 3 km.

Elever i åk 4-9 har rätt till gratis skolskjuts då avståndet överstiger 5 km.

Förskoleelever har rätt till gratis skolskjuts enligt samma principer som eleverna i åk 1-3.

Elever på andra stadiet som har skolreseväg över 7 km kan ansöka om skolresestöd från FPA, mera info fås från FPAs webbsida.


Ansökan om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts för läsåret 2023-2024 görs via Wilma. Ansökan kan inte göras via Wilma-appen, utan en webbläsare måste användas, t.ex. telefonens webbläsare fungerar utmärkt. Adressen är https://larsmo.inschool.fi

Ansökan görs via fliken Ansökningar och beslut. Mera information har skickats via Wilma.

Mera information om skolskjutsar finns i skolskjutsdirektivet.

Elever som blir beviljade skolskjuts kan kontrollera beslutet från Wilma under fliken Ansökningar/beslut.


Cronhjelmskolans skolskjutstider

enligt tabellen nedan:

Busstidtabell söderifrån
Jakobstadkl. 7.30 / 8.45
Furuholmen / Vikarholmenkl. 7.35 / 8.50
Risökl. 7.40 / 8.55
Busstidtabell norrifrån
Baltickl. 7.30 / 8.30
Finholmkl. 7.40
Västerby (Krokvägen) – Näs, kör runt via Pias och hämtar upp elever vid hållplatserna i Näs/Gertruds kl. 7.35 / 8.45
Returer 13.50 / 15.05 från Cronhjelmskolan

Bodil Björk-Ena

Skolsekreterare

Grundläggande utbildning

bodil.bjork-ena@edu.larsmo.fi

06 785 7322

Sofia Lindkvist

Pedagogisk utvecklare

Grundläggande utbildning, Kommunkansliet, Sektorn för barnpedagogik

sofia.lindkvist@larsmo.fi

044 78 77 464