Matlista för daghem

Soppa med bröd

Här finns mera info om maten som serveras i skolor och daghem i kommunen.