Bosund skola

Bosund skola och bibliotek gårdsplan med cyklar

Bosund skola, Skolvägen 13, 68555 Bosund.

Till Bosund skola samlas barn från Bosund by. I anslutning till skolan finns även Bosund förskola och daghemmet Trålaren.

Bosund skolas värdegrund:

Beakta allas initiativ- och ansvarstagande för att uppnå gemensamma ambitioner.
Verka för samarbete och dialog mellan vårdnadshavare, elever, personal och förtroendevalda.
Arbeta för att säkerställa allas individuella utveckling och arbetslagens gemensamma utveckling.
Skapa en positiv image, som kännetecknas av förtroende och professionalitet i allt vi gör.
Marknadsföra vår kompetens och vår verksamhet.
Skapa en lärande organisation som arbetar för målformulering och uppföljning för att ständigt förbättra verksamheten.

Kontaktuppgifter till skolans personal hittas via skoladministrationsprogrammet Wilma.

För att sända e-post till skolans personal ska formatet fornamn.efternamn@edu.larsmo.fi användas. Telefonnummer till lärarrummet är: 06 781 0157.

Karin Kronholm

Rektor

Grundläggande utbildning, Rektor

karin.kronholm@edu.larsmo.fi

050 38 33119

06 728 3100