Wilma


I Larsmo används skoladministrationsprogrammet Wilma. Wilma fungerar som ett kommunikationsverktyg och via Wilma kan vårdnadshavare och studerande i åk 7-9 få tillgång till schema, uppföljning av studieprestationer, läsa skolans notiser och hantering av frånvaroanmälan.

Via Wilma görs även anmälan till förskola och grundskola, ansökningar om skolskjuts och ledigheter.

Wilma finns även som app, den kan laddas ner från både App store och Google Play.

Wilma-appen är utvecklad för att man snabbt och enkelt ska kunna använda de Wilma-funktioner som behövs i dagligt bruk. Med appen går det t.ex. att skriva och läsa meddelande, se scheman och kurser, kontrollera provdatum samt läsa notiser.

I appen kan man inte göra följande:

  • ansökan om skolskjuts
  • ansökan om ledighet
  • anmäla till förskola/grundskola
  • läsa pedagogiska dokument

För att kunna använda sig av dessa funktioner behöver man logga in via en webbläsare. Det går utmärkt via t.ex. telefonens webbläsare.

Madeleine Englund-Svenlin

Avdelningssekreterare

Grundläggande utbildning, Sektorn för barnpedagogik, Välfärdstjänster

madeleine.englund-svenlin@larsmo.fi

06 785 7 206