Wilma

Wilma logo

I Larsmo används skoladministrationsprogrammet Wilma. Wilma fungerar som ett kommunikationsverktyg och via Wilma kan vårdnadshavare och studerande i åk 7-9 få tillgång till schema, uppföljning av studieprestationer, läsa skolans notiser och hantering av frånvaroanmälan.

Via Wilma görs även anmälan till förskola och grundskola, ansökningar om skolskjuts och ledigheter.

Wilma finns även som app, den kan laddas ner från både App store och Google Play.

Wilma-appen är utvecklad för att man snabbt och enkelt ska kunna använda de Wilma-funktioner som behövs i dagligt bruk. Med appen går det t.ex. att skriva och läsa meddelande, se scheman och kurser, kontrollera provdatum samt läsa notiser.

I appen kan man inte göra följande:

  • ansökan om skolskjuts
  • ansökan om ledighet
  • anmäla till förskola/grundskola
  • läsa pedagogiska dokument

För att kunna använda sig av dessa funktioner behöver man logga in via en webbläsare. Det går utmärkt via t.ex. telefonens webbläsare.

  • Beslut om ansökan om skolskjuts och ledigheter hittar du under fliken Ansökningar och beslut, ifall du använder telefonens webbläsare hittar du flikarna i högra hörnet (tryck på fyrkanten med tre streck).
  • För att anmäla till förskola/grundskola ska du söka dig till fliken Blanketter, ifall du använder telefonens webbläsare hittar du flikarna i högra hörnet (tryck på fyrkanten med tre streck). När du lämnat uppgifterna på blanketten trycker du Spara.
  • Pedagogiska dokument hittar du under fliken Stöd, ifall du använder telefonens webbläsare hittar du flikarna i högra hörnet (tryck på fyrkanten med tre streck). Ifall ditt barn inte har fått något pedagogiskt dokument så syns ingenting under fliken.
  • Checklistor för frånvaro syns också under fliken Stöd.
  • Ifall det har blivit antecknat ett Memo från ett möte för ditt barn syns det också under fliken Stöd.

Sofia Lindkvist

Pedagogisk utvecklare

Grundläggande utbildning, Kommunkansliet, Sektorn för barnpedagogik

sofia.lindkvist@larsmo.fi

044 78 77 464