Klubbverksamhet

I Näs skola ordnas flera klubbar i anslutning till skoldagen. En del av klubbarna ordnas inom ramen för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet.

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är ett landsomfattande projekt där kommuner fått ansöka om specialunderstöd från Undervisnings- och kulturministeriet för att ordna hobbygrupper. Det huvudsakliga målet för projektet är att öka barns och ungdomars välbefinnande genom att erbjuda en trevlig och gratis hobby under skoldagen. Om du vill läsa mera om Finlandsmodellen kan du göra det här.

Under våren 2023 ordnas följande klubbar:

  • Läse- och litteraturklubb
  • Lego-klubb
  • Hälsa och välmående klubb
  • Kreativ Mix, torsdagar 13.30-14.30. Ledare: Stina Sandström

Ändringar kan förekomma men vi informerar om klubbverksamheten via Wilma.

Caroline Smedberg

Chef för välfärdstjänster

Välfärdstjänster

caroline.smedberg@larsmo.fi

044 78 77 230

06 785 7230