Hem och skola

Hem och skola logo

I Larsmo fungerar följande Hem och skola-föreningar:

  • Bosund Hem och skola r.f.
  • Holm Hem och skola förening r.f.
  • Näs Hem och skola r.f.
  • Risö Hem och skola r.f.
  • Cronhjelmskolan, Hem och skola föreningen Linken r.f.

Hem och skola är ett samarbetsforum för föräldrar, lärare och elever i de svenskspråkiga skolorna i Finland sedan år 1969. Föreningarna, vars antal är omkring 200 i hela landet, strävar till att engagera föräldrarna till samarbete kring barnens skolgång samtidigt som man fungerar som en länk mellan hem och skola.

Skolan har en Hem och skola-förening som arbetar för att förstärka samarbetet mellan hemmet och skolan. De arbetar också för att stöda den goda miljön för eleverna i skolan.

Om du vill få kontakt med en Hem och skola förening kan du ta kontakt till respektive skola som kan ge dig kontaktuppgifter till kontaktpersonerna inom föreningarna.