Skolstart och anmälan

Bärbar dator mobiltelefon, pennor pappersblock

Anmälan till grundskolans årskurs inleds under våren 2024. Vårdnadshavare till barn som blir läropliktiga år 2024 ska anmäla barnen till grundskolan genom Wilma. Info skickas via Wilma. Den elektroniska anmälan gäller barn födda 2017, eller barn födda 2016 som fått uppskov/förlängd läroplikt. Anmälan pågår fram till 25.2.2024.

Läsåret 2024-2025 inleds 13.8.2024.

Alla barn i Larsmo blir tilldelade en närskola baserad på hemadressen. Ifall man önskar anhålla om rätt till skolgång i en annan skola kan man fylla i denna blankett och returnera till bildningskansliet.

Sofia Lindkvist

Pedagogisk utvecklare

Grundläggande utbildning, Kommunkansliet, Sektorn för barnpedagogik

sofia.lindkvist@larsmo.fi

044 78 77 464