Skolstart och anmälan

Anmälan till grundskolans årskurs inleds under våren 2023. Vårdnadshavare till barn som blir läropliktiga år 2023 ska anmäla barnen till grundskolan genom Wilma. Info skickas via Wilma. Den elektroniska anmälan gäller barn födda 2016, eller barn födda 2015 som fått uppskov/förlängd läroplikt. Anmälan inleds 5.3.2023 och pågår fram till 12.3.2023.

Läsåret 2023-2024 inleds 15.8.2023.

Alla barn i Larsmo blir tilldelade en närskola baserad på hemadressen. Ifall man önskar anhålla om rätt till skolgång i en annan skola kan man fylla i denna blankett och returnera till bildningskansliet.

Carola Holm-Palonen

Utvecklingsansvarig inom ledarskap

Personalförvaltning

carola.holm-palonen@larsmo.fi

06 785 7235

Madeleine Englund-Svenlin

Avdelningssekreterare

Grundläggande utbildning, Sektorn för barnpedagogik, Välfärdstjänster

madeleine.englund-svenlin@larsmo.fi

06 785 7 206