Näs skola

Näs skolas fasad

Näs skola, Näsvägen 19, 68560 Eugmo

Till Näs skola samlas barn från Gertruds, Finnäs, Västerbyn, Krok, Viss, Gädda, Gäddnäs, Björnvik, Näset och Kalvholmen.

Näs skolas värdegrund:

Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden. Barnen ska känna sig trygga och få vara den person som de är och vill vara. De ska kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla demokratiska kompetenser som kritiskt tänkande och reflektionsförmåga.

Kontaktuppgifter till skolans personal hittas via skoladministrationsprogrammet Wilma.

För att sända e-post till skolans personal ska formatet fornamn.efternamn@edu.larsmo.fi användas. Telefonnummer till lärarrummet är: 06 728 2042.

Andreas Hjulfors

Rektor, Näs skola

Grundläggande utbildning, Rektor

andreas.hjulfors@edu.larsmo.fi

050 56 32 666

06 728 2092