Klubbverksamhet

I Risö skola ordnas flera klubbar i anslutning till skoldagen. En del av klubbarna ordnas inom ramen för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet.

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är ett landsomfattande projekt där kommuner fått ansöka om specialunderstöd från Undervisnings- och kulturministeriet för att ordna hobbygrupper. Det huvudsakliga målet för projektet är att öka barns och ungdomars välbefinnande genom att erbjuda en trevlig och gratis hobby under skoldagen. Om du vill läsa mera om Finlandsmodellen kan du göra det här.

Under våren 2023 ordnas följande klubbar:

  • Pyssel åk 1-2, tisdagar kl. 13-14. Ledare Amanda Peltola. Start 10.1.
  • Kreativ Mix åk 5-6, måndagar kl. 14-15.30. Ledare: Stina Sandström
  • Mixklubb åk 1-2, onsdagar kl. 13-14. Ledare 4H. Start 18.1. Ny anmälan för vårterminen: https://forms.gle/qv4NFnhxAnE5MyPg7
  • Mixklubb åk 3-5, onsdagar kl. 14-15. Ledare 4H. Ny anmälan för vårterminen: https://forms.gle/bMWopa4b4e545M7L6

Ändringar kan förekomma, de meddelas via Wilma.