Studiehandledning

Elevhandledningen i åk 9 kretsar främst kring valet av kommande studieplats. Vi repeterar studieteknik, hur vardagliga rutiner påverkar skolarbetet och varje elev funderar kring sina mål och drömmar. Enskilt samtal hålls med varje elev i åk 9. Under läsåret kommer åk 9 att besöka skolor på andra stadiet. Valet av fortsatt utbildning (GEA) infaller under våren, kring sportlovet. Valet görs i skolan efter att elev och vårdnadshavare tillsammans bestämt vilken utbildning eleven skall söka till. Läroplikten i Finland fortgår tills eleven har en examen från andra stadiet, så det är bra att noga tänka igenom studievalet.

Antalet elever i åk 9 är något större läsåret 2023-2024 och därför fördelas prao på två veckor under såväl hösten som våren. På så sätt har eleverna bättre möjligheter att få en önskad prao-plats. 9A, 9B och 9C har prao v. 44 och v. 5 medan 9D, 9E och 9F har prao v. 45 och v. 6. Det är bra att i god tid fundera var en intressant och lärorik arbetsplats kan hittas. Det bästa är att eleven själv hittar sin prao-plats men vårdnadshavarens stöd är värdefullt. Givetvis hjälper studiehandledaren vid behov. 

Årskurs 8 har elevhandledning i period 3, alltså efter sportlovet. I elevhandledningen i åk 8 går vi igenom Finlands utbildningssystem samt studieteknik. Individuellt samtal hålls med varje elev kring elevens styrkor och intressen.

Eventuella frågor kan riktas till:

Åsa Bodö

Studiehandledare

Grundläggande utbildning

asa.bodo@edu.larsmo.fi

078 57 324

050 41 25 024