Daghem

I Larsmo finns följande daghem:

Furuholmens daghem

Daghemmet har sex avdelningar:

 • Grankotten, tel. 044 7217 642
 • Tallkotten, tel. 044 7217 640
 • Igelkotten, tel. 044 7217 659
 • Solrosen (Furuholmens fritidsgård), tel. 044 7217 662
 • Maskrosen, tel. 044 7217 667
 • Näckrosen, tel. 044 7217 668

Eva-Maria Käld

Enhetens förman i Furuholmens daghem

Enhetsförman

eva-maria.kald@larsmo.fi

044 72 17 609

Grev daghem

Daghemmet har tre avdelningar:

 • Blåsippan, tel. 044 7217 643
 • Gulsippan, tel. 044 7217 644
 • Vitsippan, tel. 044 7217 658

Camilla Sandvik

Enhetens förman i Grev daghem

Enhetsförman

camilla.sandvik@larsmo.fi

044 72 17 611

Daghemmet Lingonskogen i Holm

Daghemmet har tre avdelningar:

 • Smultronstället, tel. 044 7217 647
 • Blåbärsstigen, tel. 044 7217 646
 • Hallonbåten, tel. 044 7217 645

Nina Hjulfors

Enhetens förman i daghemmet Lingonskogen

Enhetsförman

nina.hjulfors@larsmo.fi

044 72 17 417

Daghemmet Trålaren i Bosund

 • Laxen, tel. 044 7217 650
 • Siken, tel. 044 7217 648
 • Abborren, tel. 044 7217 649

Heidi Björkskog

Enhetens förman i daghemmet Trålaren

Enhetsförman

heidi.bjorkskog@larsmo.fi

044 72 17 651

Friluftsdaghemmet Skogsgläntan i Holm

 • en avdelning, tel. 044 7217 653

Sonja Mäenpää

Enhetsförman i friluftsdaghemmet Skogsgläntan och daghemmet Ankeborg i Holm

Enhetsförman

sonja.maenpaa@larsmo.fi

044 72 17 410

Daghemmet Ankeborg i Holm

 • Piff, tel. nr. 044 7217 411
 • Puff, tel. nr. 044 7217 412

Sonja Mäenpää

Enhetsförman i friluftsdaghemmet Skogsgläntan och daghemmet Ankeborg i Holm

Enhetsförman

sonja.maenpaa@larsmo.fi

044 72 17 410

Daghemmet Lilla Anna i Holm

 • en avdelning, tel. 044 5625 716

Lisa Hellström

Förman för den kompletterande småbarnspedagogiken före/efter förskolan, enhetsledare daghemmet Lilla Anna

Enhetsförman, Förskolor, Grundläggande utbildning, Kompletterande småbarnspedagogik, Sektorn för barnpedagogik

044 78 77 434

Storströmmens daghem

Daghemmet öppnar 12.8.2024

Anette Björkvik

Pedagogisk utvecklare

Sektorn för barnpedagogik

anette.bjorkvik@larsmo.fi

044 78 77 429