Nämnden för fostran och utbildning

Tumme upp och tumme ner

Nämnden har ansvar för uppgifter som kommunen ansvara för enligt lagen om grundläggande utbildning och lagen om småbarnspedagogik. Nämnden ansvarar även för ärenden som berör gymnasieutbildningen samt andra stadiets utbildning.

Till verksamhetsområdet hör även ansvaret för tjänster inom småbarnspedagogik, morgon- och eftermiddagsverksamhet, speciallärartjänster, parkverksamhet samt stöd för vård av barn i hemmet.

  1. beslutar i ärenden som enligt ovan nämnda lagar ankommer på kommunen
  2. fastställer direktiv för beviljande av skolskjutsar
  3. beslutar i ärenden som gäller småbarnspedagogik, plan för småbarnspedagogik samt ärenden som gäller morgon- och eftermiddagsverksamhet

Nämnden består för tillfället av följande medlemmar:

OrdinarieErsättare
Anna Björkskog, ordf.Ida Boberg
Erik Björkskog, vice ordf.Herman Mård
Görel GranholmHeidi Ahlö
Marita Langås-BjörkskogIna Byggmästar
Jan RayJohnny Nynäs
Hannele WikströmLena-Maria Lind
Tuomas KeränenStefan Byggmästar