Ansökan till förskolan

Lekrutor på gårdsplan

I Larsmo blir alla barn anvisade en plats i förskolan (Lagen om grundläggande utbildning § 6 har ändrats genom en lag (1040/2014) som trädde ikraft 1.1.2015 enligt vilken kommunen skall anvisa en närskola enligt samma princip som anvisning av närskola för läropliktig elev.

Svenska skolsektionen anvisar en närskola till alla elever utgående från elevernas hemadress, dvs. eleverna anvisas plats i närskolans förskola. Om ni önskar anhålla om att få gå i en annan förskola än anvisad närskola kan ni använda denna blankett.

Anmälan till förskolan gör vårdnadshavaren elektroniskt via skoladministrationsprogrammet Wilma. Anvisningar och nyckelkoder finns bifogade i det brev som blir hemskickat per post vecka 7. Den anvisade förskolan finns färdigt på den elektroniska blanketten. Med bifogade Wilma-koder gör man sin anmälan i Wilma.

På den elektroniska blanketten kan ni även anmäla om:

  • specialdieter
    • elever har möjlighet att få specialkost av medicinska eller religiösa skäl. Beställning av specialkost kan inte göras för att få annan mat om man inte tycker om den mat som erbjuds. Om barnets specialkost ändras ansvarar vårdnadshavare för att informera och förmedla nytt intyg till skolans kök. Av de barn som har mjölkallergi, glutenintolerans och någon livsmedelsallergi krävs läkarintyg (det kan lämnas in skilt till skolan)
  • ge tillstånd till fotografering och dylikt
  • ge förhandsinformation om kompletterande småbarnspedagogik (anmälan till kompletterande småbarnspedagogik görs elektroniskt, mera information om det här).

Instruktionsvideo för dig som inte tidigare haft ett användarnamn i Wilma:

Instruktionsvideo för dig som vill lägga till en roll (ett barn) till ditt nuvarande Wilma-konto

Vid frågor om ansökan till förskola, ta kontakt med:

Madeleine Englund-Svenlin

Avdelningssekreterare

Grundläggande utbildning, Kommunkansliet, Sektorn för barnpedagogik, Välfärdstjänster

madeleine.englund-svenlin@larsmo.fi

06 785 7 206