Lektionstider och perioder

I Cronhjelmskolan är skoldagen indelad enligt följande:

Lektion 18.00 – 9.05
Rast9.05 – 9.15
Lektion 29.15 – 10.25
Lektion/LunchÅk 7 10.40 – 11.00 / 10.40 – 11.00, Åk 8 12.00 – 12.30, Åk 9 Lunch, 10.25 – 10.55
Lektion 310.55 – 12.00
Rast12.00 – 12.30
Lektion 412.30 – 13.35
Rast13.35 – 13.50
Lektion 513.50 – 14.58

Individuella scheman hittas i Wilma.

Läsåret i Cronhjelmskolan är indelad i tre perioder, enligt följande:

Period 1: 16.08.2022 – 11.11.2022

Period 2: 14.11.2022 – 24.02.2023

Period 3: 06.03.2023 – 03.06.2023

Betyg ges enligt följande:

Mellanbetyg ges efter period 1 och 2.

Läsårsbetyg ges i årskurserna 7 och 8 vid läsårets slut.

Efter fullgjord läroplikt ges avgångsbetyg åt eleverna i årskurs 9.