Lektionstider

Kalender

Bosund skolas lektionstider läsåret 2022-2023:

Lektionstider
08:00 – 08:45
Rast
09:00 – 09:45
Rast
10:00 – 10:45
Rast
11:00/11:15 – 11:45/12:00
Rast
12:15 – 13:00
Rast
13:15 – 14:00
Rast
14:15 – 15:00