Lektionstider

Kalender

Varje elevs personliga schema finns att tillgå via Wilma.

TiderTyp
08.00 – 08.45Lektion
09.00 – 09.45Lektion
10.00 – 10.45Lektion
11.00 – 11.15Matrast
11.15 – 12.00Lektion
12.00 – 12.15Matrast
12.15 – 13.00Lektion
13.15 – 14.00Lektion