Reservering

När nämnden för tekniska tjänsters beslut har vunnit laga kraft (2 veckor efter att beslutet lagts till påseende) kan den som beviljats tomten göra upp ett reserveringsavtal (ett annat alternativ är att göra ett arrendeavtal genast) med kommunen.

En reservering görs på max ett år under den tiden betalar den som reserverat tomten en reserveringsavgift till kommunen på 3 % av tomtens pris. Ifall den som beviljats tomten vill påbörja bygglovsansökan efter exempelvis 7 månader beaktas den del som betalats för mycket vid arrenderingen.

Ett arrendeavtal måste uppgöras innan ett bygglov kan sökas. 

Thomas Käldström

Markanvändningsingenjör

Kommunkansliet, Planläggning, Sektorn för tekniska tjänster

thomas.kaldstrom@larsmo.fi

044 78 7 7225

06 785 7224