Plogning

traktor som snöplogar

Snöröjning av gårdsvägar

Snöröjning utförs  på privata gårdsvägar om fastighetsägaren och kommunen ingått ett avtal om tjänsten. Avgiften för denna tjänst baserar sig på de verkliga snöröjningskostnaderna. 

Plogning av gårdsvägar i Larsmo 2022-2023

Fastighetsägare som vill ha kommunal plogning men som inte har avtal med kommunen om plogning kan kontakta tekniska avdelningen senast den 31.10.2022. Vill fastighetsägare säga upp sitt plogningsavtal kontaktas också tekniska avdelningen senast den 31.10.2022.

Plogningsavgiften baseras på kommunens plogningskostnader för uppfartsvägar och faktureras i efterskott i maj månad 2023.

Linda Myrevik-Nynäs

Ekonomisekreterare

Fastighets Ab Larsmo bostäder, Kommunkoncernen, Larsmo Vatten och Avlopp Ab

linda.myrevik-nynas@larsmo.fi

044 49 35 441

06 785 7205