Plogning

traktor som snöplogar

Snöröjning av gårdsvägar

Snöröjning utförs  på privata gårdsvägar om fastighetsägaren och kommunen ingått ett avtal om tjänsten. Avgiften för denna tjänst baserar sig på de verkliga snöröjningskostnaderna. 

Plogning av gårdsplan och gårdsvägar i Larsmo 2023-2024

Fastighetsägare som vill ha kommunal plogning men som inte har avtal med kommunen om plogning kan kontakta tekniska avdelningen senast den 24.11.2023. Vill fastighetsägare säga upp sitt plogningsavtal kontaktas också tekniska avdelningen.

Plogningsavgiften baseras på kommunens plogningskostnader för uppfartsvägar och faktureras i efterskott i maj månad 2024.

Plogningen innefattar en grundavgift för vägsträcka upp till 50 meter och tilläggsavgift per varje därpå följande 50 m (42 € exkl. moms). Grundavgiften uträknas vid plogningssäsongens slut.

Björn Gäddnäs

Enhetsledare för trafik och fastigheter

Kommunkansliet, Sektorn för tekniska tjänster

bjorn.gaddnas@larsmo.fi

044 78 7 7222

06 785 7222