Strandgeneralplan

Revideringen av Larsmo strandgeneralplan fastställdes i kommunfullmäktige den 18.4.2012. Planen vann laga kraft 30.8.2013 och kungjordes i ÖT och Keskipohjanmaa den 23.10.2013.

Thomas Käldström

Markanvändningsingenjör

Kommunkansliet, Planläggning, Sektorn för tekniska tjänster

thomas.kaldstrom@larsmo.fi

044 78 7 7225

06 785 7224