Strandbyggplatser

På Sandgrundet (intill Sandgrundsvägen) utges tre fritidsbyggplatser (ca 2000 m²/st) på Larsmo strandgeneralplan.

Byggplatserna ligger ca 2,7 km från servicen i Holm centrum. Det är dock möjligt att ändra statusen på byggplatserna från fritid (RA) till åretruntboende (AO) via ett undantagslovsförfarande. Kommunen har byggt väg och vattenledning till byggplatserna. Avloppshanteringen sköter fastighetsägaren på egen hand.

Priset på byggplatserna är: 95000 €/st.

För en fritidsbyggplats är byggrätten 150 m² våningsyta där huvudbyggnaden får maximalt vara 80 m². För ett åretruntboende är byggrätten 250 m² våningsyta där våningsytan får fritt disponeras mellan huvudbyggnad, ekonomibyggnad och bastu.

Köparen ansvarar för utstyckningskostnaderna (1120 €), köpvittneskostnaderna (120 €) och lagfartskostnaderna (144 €) samt för kostnader för beviljande av undantag (2610 €) för att uppföra ett egnahemshus inom Larsmo strandgeneralplan. Anslutningsavgifter och grundundersökning ingår inte i anbudspriset.

Karta
Översiktskarta

Thomas Käldström

Markanvändningsingenjör

Kommunkansliet, Planläggning, Sektorn för tekniska tjänster

thomas.kaldstrom@larsmo.fi

044 78 7 7225

06 785 7224