Delgeneralplaner

Delgeneralplanen för Larsmo centrumområde (2023)
En revidering och utvidgning på delgeneralplanen för Larsmo centrumområde vann laga kraft den 17.08.2023
Revidering på del av Västerby delgeneralplan (2021)
En revidering på en del av Västerby delgeneralplan vann laga kraft den 03.06.2021
 
Risö delgeneralplan (2021)
En revidering och utvidgning av Risö delgeneralplan vann laga kraft den 03.06.2021
 
Storgärdan delgeneralplan (2021)
Storgärdan delgeneralplan vann laga kraft den 21.04.2021
 
Bosund delgeneralplan (2018)
En revidering och utvidgning av Bosund delgeneralplan vann laga kraft den 12.10.2018
 
Fagernäs delgeneralplan (2018)
En revidering av Fagernäs delgeneralplan har vunnit laga kraft den 15.8.2018
 
Finnäs delgeneralplan (2018)
En revidering av Finnäs delgeneralplan har vunnit laga kraft den 15.8.2018
 
Västerby delgeneralplan (2017)
En revidering av Västerby delgeneralplan har vunnit laga kraft den 26.1.2017
 
Kackur-Sämskar delgeneralplan (2016)
En revidering av Kackur-Sämskar delgeneralplan har vunnit laga kraft den 1.7.2016
 
Delgeneralplan för centrumområde (2013)
En delgeneralplan över Holm centrumområde som har vunnit laga kraft 16.4.2013
 
Byggmästar-Slussnäs delgeneralplan (2009)
En delgeneralplan över Byggmästar-Slussnäs som har vunnit laga kraft 2009
 
Risö delgeneralplan (2002)
En delgeneralplan över Risö som har vunnit laga kraft 2002

Thomas Käldström

Markanvändningsingenjör

Kommunkansliet, Planläggning, Sektorn för tekniska tjänster

thomas.kaldstrom@larsmo.fi

044 78 7 7225

06 785 7224