Byggnadstillsynens avgifter

Andreas Kronqvist

Biträdande byggnadsinspektör

Sektorn för tekniska tjänster

andreas.kronqvist@larsmo.fi

044 78 77 258

Sarah Gäddnäs

Avdelningssekreterare

Kommunkansliet, Sektorn för tekniska tjänster

sarah.gaddnas@larsmo.fi

06 785 7223