Detaljplaner

Vikarholmen detaljplan (2023)
Revidering av Vikarholmen detaljplan har vunnit laga kraft 3.5.2023
Vidmossen detaljplan (2023)
Revidering och utvidgning av Vidmossen detaljplan har vunnit laga kraft 3.5.2023
Nabbskata detaljplan (2022)
Del av Nabbskata detaljplan har vunnit laga kraft den 9.2.2022
Laxgrundet detaljplan (2021)
Laxgrundet detaljplan har vunnit laga kraft den 13.10.2021.
Storströmmen detaljplan (2020)
Del av Storströmmen detaljplan har vunnit laga kraft den 11.5.2020
Lilla Furuholmen detaljplan (2020)
Del av Lilla Furuholmen detaljplan har vunnit laga kraft till 11.05.2020.
Nabbskata detaljplan (2019)
Nabbskata detaljplan har vunnit laga kraft till alla delar den 18.12.2019.
Revidering och utvigning av Bosund detaljplan (2019)
Bosund detaljplan vann laga kraft 9.8.2019
Revidering och utvigning av Holm detaljplan (2019)
Holm detaljplan vann laga kraft den 1.2.2019
Revidering och utvigning av Gammelhagen detaljplan (2019)
Gammelhagen detaljplan vann laga kraft den 4.1.2019
Revidering av Storströmmen detaljplan (2018)
Storströmmen detaljplan vann laga kraft den 12.10.2018
Revidering och utvigning av Näs detaljplan (2018)
Näs detaljplan vann laga kraft den 12.10.2018
Vikarholmen detaljplan (2018)
Vikarholmen detaljplan har vunnit laga kraft den 21.3.2018.
Revidering av Bosund S detaljplan i kv 103 (2017)
Revidering av Bosund S detaljplan i kv 103 har vunnit laga kraft den 20.12.2017
Kvarnbacken detaljplan (2017)
Kvarnbacken detaljplan har vunnit laga kraft den 8.11.2017.
Kaptens detaljplan (2017)
Kaptens detaljplan i Bosund har vunnit laga kraft den 23.3.2017
Revidering och utvidgning av Bosund detaljplan (2017)
Revideringen och utvidgningen av Bosund detaljplan har vunnit laga kraft den 27.1.2017
Ändring av Hannula detaljplan (2016)
Revideringen av Hannula detaljplan har vunnit laga kraft den 13.1.2016
Lilla Tjuvörens detaljplan (2015)
Detaljplanen för Lilla Tjuvören och Tjuvörens östra del har vunnit laga kraft den 28.6.2015
Lilla Furuholmens detaljplan (2014)
Kommunfullmäktiges beslut av den 14.12.2011 gällande godkännande av en ändring och utvidgning av detaljplanen för Lilla Furuholmen (112,7 ha stort område) har vunnit laga kraft den 12.6.2014 i sin helhet eftersom inlämnade besvär i HFD har förkastats.
Murmästar detaljplan (2014)
Kommunfullmäktige godkände Murmästar detaljplan den 21.5.2014 § 18
Revidering och utvidgning av Holm detaljplan (2014)
Kommunfullmäktige godkände Holm detaljplan den 21.5.2014 § 19
Vidmossen detaljplan (2009)
Kommunfullmäktige godkände Vidmossen detaljplan den 22.04.2009 § 53

Thomas Käldström

Markanvändningsingenjör

Kommunkansliet, Planläggning, Sektorn för tekniska tjänster

thomas.kaldstrom@larsmo.fi

044 78 7 7225

06 785 7224