Underhåll av statliga vägar

Landsväg 749

Vägförvaltningen sköter underhållet av följande vägar:

  • landsväg 749
  • Byvägen
  • Västerbyvägen
  • Fagernäsvägen och Kackurvägen
  • Risöhällvägen
  • gång och cykelvägar utmed landsväg 749

Vid frågor rörande dessa vägar kontakta vägförvaltningen:

Vägtrafikantlinje tel. 0200 2100 eller responskanalen