Spansk skogssnigel, mördarsnigeln

Spansk skogssnigel

Klassificering i Finland

Spansk skogssnigel (Mördarsnigel – Arion vulgaris) ingår i den nationella förteckningen över invasiva främmande arter.

Invasiva främmande arter som ingår i den nationella förteckningen får inte släppas ut i miljön, importeras till Finland från länder utanför EU och inte heller från andra EU-länder, förfogas, födas upp eller odlas, transporteras, vidarebefordras, säljas, marknadsföras eller överlåtas.

Beskrivning

Mördarsnigeln är en sydeuropeisk, kulturbunden främmande art, som i slutet av 1900-talet spred sig till mellersta och norra Europa oavsiktligt med människan. Mördarsnigeln är varierande till färgen, storvuxen och 7–14 cm i längd. Denna allätande snigelart har anpassat sig väl till det svala klimatet i Finland.

Mördarsnigeln tar gärna för sig av den mångsidiga födan i trädgårdar och kan orsaka stora skador på köksland och odlingar. Den äter blad, blommor och lökar av prydnads- och nyttoväxter. Mördarsnigel äter också kadaver, bl.a. döda artfränder, vilket har gjort att de i folkmun även kallas mördarsniglar.

Det finns inga forskningar om hur konkurrensen orsakad av mördarsnigel påverkar andra arter. Ytterligare kan artens slem innehålla bakterier (bland annat listeria), som kan vara skadliga för både människor och husdjur. I Sverige har statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) konstaterat att mördarsnigel kan fungera som mellanvärd för fransk hjärtmask (Angiostrongylus vasorum), som är en skadlig parasit hos hunddjur.

Kännetecken:

  • Färg: mördarsnigeln har oftast en mörkt brunröd färg med en ljusare röd kjol längst ned. Tyvärr kan färgen variera och det finns både svart och röd skogssnigel som man lätt kan ta miste på.
  • Antal: om det finns flera individer/sniglar kring samma plats är det en tydlig indikation på att det rör sig om mördarsnigeln, men hittar du få kan det också bero på att snigeln inte hunnit etablera sig ännu. Är det så att mördarsnigeln just har etablerat sig så har du bäst chans att bli av med den så vi rekommenderar inte att vänta och se.
  • Slem: mördarsniglar utsöndrar avsevärt mycket mer slem än andra skogssniglar, dessutom ett som är klibbigare och svårare att få bort än andra sniglars, vilket beror på att slemmet absorberar vatten.
  • Storlek: mördarsnigeln är generellt större än andra sniglar – om snigeln är mer än 7 cm utsträckt så tyder det på att det är en mördarsnigel.
  • Andningshål: om andningshålen sitter långt fram på manteln (istället för långt bak mot svansen på manteln) är det stor sannolikhet att det är en mördarsnigel.

OBS! Förväxla inte mördarsnigeln med inhemska snigelarter OBS!

Mördarsnigel bör inte förväxlas med den andra storvuxna arten gråsvart kölsnigel (Limax cinereoniger), som är nästan svart eller randig i svart och vitt och vars fot har breda svarta kanter på undersidan. Gråsvart kölsnigel hör till våra ursprungsarter och det finns ingen anledning att döda den. Men eftersom båda arterna har stora färgskiftningar kan det vara svårt att skilja på dem. Ett sätt är emellertid att kontrollera var andningshålet sitter: på spanska skogssniglar är andningshålet närmare huvudet (längre fram på skölden) medan den gråsvarta kölsnigeln har andningshålet lite längre bort från huvudet (i ändan av skölden). Ytterligare har den gråsvarta kölsnigeln en köl på ryggen som når ända till den spetsiga bakänden. Skogssniglar saknar kölen och deras ryggparti är jämnt rundat. Den gråsvarta kölsnigeln förekommer aldrig i massor.

Unga, orangebruna mördarsniglar, som har en mörk rand i sidan, kan påminna om en av Finlands vanligaste snigelarter, brun skogssnigel (Arion fuscus). Den bruna skogssnigeln blir högst 7 cm lång och dess slem är orange till färgen. Den bruna skogssnigeln lever huvudsakligen i skogar, men de trivs även på gårdsplaner och i parker. De förekommer inte heller i massor.

Bekämpning av Mördarsnigeln

Det är viktigt att eliminera alla mördarsniglar som påträffas på gårdsplaner, trädgårdar och offentliga platser. Dessutom rekommenderas det att ordna bekämpningstalkon.

Som förebyggande åtgärd kan man sprida kalk eller aska runt de växter man inte vill att mördarsnigeln ska ta sig till. Kom ihåg att aska och kalk möjligen behöver spridas pånytt efter regniga dagar då mördarsnigeln är mera aktiv.

Mest effektivt är det att bekämpa mördarsnigel på våren innan de individer som övervintrat hinner lägga ägg. Mördarsnigel lägger ca 20–30 ägg i taget och fortsätter äggläggningen under sommaren och hösten när det infaller fuktiga perioder. Könsmogna sniglar borde således utrotas genast på våren och varje gång innan de lägger ägg. Sniglarna samlas under stumpar och säckar och då är det lätt att plocka upp dem. Använd handskar för at undvika smitta av skadliga bakterier (listeria, E. coli).

Effektiva avlivningsmetoder är att klyva huvudet och nervbanan på längden eller att krossa huvudet mot et hårt underlag.

När man bekämpar spansk skogssnigel ska man ägna särskild uppmärksamhet åt att arten inte sprider sig till omgivningen. Det är viktigt att hindra spridning med plantor, trädgårdsavfall och schaktjord. Jordmaterial, lövhögar, komposter eller växter får inte flyttas från områden där det förekommer mördarsnigel. På det sättet kan man förhindra att arten breder ut sig till nya områden.

Mera information:

Källor:

Laji.fi artbeskrivningar  

https://stick.se/blogg/mordarsnigel/ (25.07.2023)

Anna Snellman

Miljöinspektör (anträffbar må, ti, fre)

Kommunkansliet, Miljövård, Sektorn för tekniska tjänster

anna.snellman@larsmo.fi

06 785 7 231

044 78 7 7231