Avgifter

Nya avgifter från och med 1.1.2024

Hushållsvattentaxa –1.1.2024

Bruksavgift för vatten 1,45 €/m3, moms 0
Grundavgift 3,18 €/poäng och år, moms 0
Anslutningsavgift 158 €/poäng. Moms tillkommer inte på anslutningsavgift.
Anslutningsavgift för egnahemshus är 2 528 €.

Avloppsvattentaxa –1.1.2024

Bruksavgift för avloppsvatten 2,47 €/m3, moms 0
Grundavgift 5,42 €/poäng och år, moms 0

Anslutningsavgifter -1.1.2024 områdesvis:

Gamla detaljplaneområden, 333 €/poäng
Grev, 397 €/poäng
Risöhäll, 459 €/poäng
Bredviken/Bosund, 380 €/poäng
Finnäs, 365 €/poäng

Övriga områden, 333 €/poäng

Moms tillkommer inte på anslutningsavgiften.

Måste fastighetsägaren anlägga pumpbrunn för att ansluta till ledningsnätet erhålls en nedsättning på 1 500 € på anslutningsavgiften.

Kim Thylin

Koncernchef

Fastighets Ab Centrumhuset Kiinteistö Oy, Fastighets Ab Larsmo bostäder, Kommunkansliet, Kommunkoncernen, Larsmo Vatten och Avlopp Ab

kim.thylin@larsmo.fi

044 78 77209

Linda Myrevik-Nynäs

Avdelningssekreterare

Kommunkansliet, Kommunkoncernen, Larsmo Vatten och Avlopp Ab, Sektorn för tekniska tjänster

linda.myrevik-nynas@larsmo.fi

06 785 7223